Prevádzkovateľ

Movement TRIBE s.r.o.
Strmý vŕšok 8054/54, 841 06 Bratislava

IČO: 50121685

Kontakt a adresa štúdia

Tel. 0905 604 246
E-mail: info@thetribe.sk

Prešovská 45 – v areáli, 821 02 Bratislava

Podmienky rezervácie a storna

Aktivity sa konaju pri minimálnom počte 3 prihlásených užívateľov. V niekterých prípadoch sa min. počet účastníkov líši (napríklad pri workshopoch). Konkrétne informácie nájdete vždy u danej akcie v rezervačnom systéme. Rezervaciu si vytvoríte / rušíte:

Rezervácie ako aj ich storná spravujete samostatne cez online rezervačný systém priamo z rozvrhu.

V prípade potreby asistencie píšte na info@thetribe.sk.

Ak sa na hodinu prihlási menej než 3 osoby, obdržíte 3 hodiny pred začiatkom hodiny informačnú sms správu o zrušení hodiny.

Pri hodinách, kde je prihlásený dostatočný počet cvičiacich, je možné vykonať rezerváciu do poslednej chvíle.

Reklamácie

Prípadné reklamácie rezervácií a platieb je možné zasielať emailom na info@thetribe.sk alebo písomne na hore uvedenej adrese.

Prihlásením sa na lekciu záväzne potvrzdzujete svoju účasť!!!

Stornovať svoje prihlásenie môžete rovnako max. 12 hodín pred začiatkom hodiny, pri kurzoch podľa dohody!

Pre storno je nutné prihláseniem do rezervačného systému, kliknutím na rezervovanú lekciu a klikom na červený krížik "zrušiť". Storna cez email, resp. sms nemusí byť prijaté!

Ak sa neodhlásite včas, TRIBE si nárokuje úhradu 100 % z ceny hodiny / workshopu na číslo účtu: IBAN: SK34 0900 0000 0051 1076 2842 , zálohy sa po tomto termíne stávajú nevratnými!

Ak čiastku neuhradíte samostane a včas (do 2 dní), budeme Vás kontaktovať s výzvou k úhrade dlžnej čiastky.

U kurzov je možné si zameškané lekcie nahradiť len po predchádzajúcom dohovore s lektorom kurzu, a to v počte max. 2 riadne odhlásených lekcií. Platnosť náhrad je 60 dní, po tojto lehote sú neplatné a prepadnú! Vymeškané lekci sa z ďalšieho kurzu v žiadnom prípade neodrátavajú.

Ak ste na lekciu prihlásený ako NÁHRADNÍK, znamená to, že aktuálne nie je volné miesto. Ak sa miesto uvoľní, dostanete AUTOMATICKÚ SMS, s informáciou že môžete na lekciu prísť.

Rezerváciu lekcie/kurzu/workshopu súhlasíte s obchodnými podmienkami!

Berte prosím ohľad na lektorov a v prípade potreby svoju rezerváciu včas zrušte, vyvarujete se tak zbytočným nepríjemnostiam.

Vzájomný rešpekt je na mieste nie len v TRIBE.

Ďakujeme. 

Váš TRIBE

Online platby